Góc nhìn hôm nay: Vùng cao xoay sở vì thiếu giáo viên

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, để thực hiện được dạy ngoại ngữ theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho lớp 3 năm học 2022 - 2023, cả nước cần thêm 5.322 giáo viên. Với môn tin học, để đủ giáo viên (tính tối thiểu 1 giáo viên/trường) cần bổ sung 3.684 người.

Việc thiếu giáo viên diễn ra ở tất cả các tỉnh, thành nhưng với 2 môn đặc thù là tiếng Anh và tin học thì các tỉnh miền núi phía bắc đang thiếu ở mức khủng hoảng do các địa bàn này không có đội ngũ giáo viên sẵn có. Đã quá nửa năm học trôi qua, các nhà trường vùng cao đang phải xoay sở với vấn đề này như thế nào, cần tháo gỡ khó khăn trong việc tuyển dụng, bố trí giáo viên ra sao, là vấn đề sẽ được tìm hiểu trong chương trình.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Đỗ Minh