Góc nhìn hôm nay: "Tháo xiềng" cơ chế cho Thành phố Hồ Chí Minh

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về cơ chế đặc thù, TPHCM đã thu được 2 triệu tỉ đồng, địa phương chi 400.000 tỉ và chuyển về Trung ương khoảng 1,6 triệu tỉ đồng. Với tỉ lệ điều tiết ngân sách giữa TPHCM và TƯ hiện là 21% và 79%, nếu thu ngân sách TPHCM tăng 100 đồng, cả nước sẽ có thêm 79 đồng. Như vậy, tạo cơ chế cho TPHCM phát triển thì cả nước cũng có điều kiện phát triển theo.

Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị giao cho TPHCM sứ mệnh lớn lao là đến năm 2045 phải ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới, thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ Châu Á.

Muốn đạt mục tiêu to lớn này, TPHCM cũng phải được giao những công cụ, vũ khí sắc bén về chính sách, pháp luật vượt trội; phải được tạo điều kiện thuận lợi nhất, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Tại phiên họp 23, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến với Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 54 hiện nay về cơ chế, chính sách đặc thù cho TPHCM. Nếu thực hiện thành công thí điểm các chính sách này, sẽ tạo tiền đề để TPHCM có bước phát triển mới và tác động tích cực đến cả nước. "Chiếc áo" đã chật, cần may "chiếc áo mới" không gây khó chịu với "cơ thể mới".

Tuy nhiên, phạm vi chính sách được đề xuất ở tất cả các nhiều lĩnh vực. Một số chính sách mới có tác động trực tiếp đến ngân sách nhà nước, đời sống, xã hội lại chứa đựng nhiều quy định khác với pháp luật hiện hành là những thử thách lớn để vượt qua.

Vì vậy, cần được chuẩn bị kỹ lưỡng và cụ thể hơn cả về mặt tích cực cũng như những khó khăn, thách thức... Phải chi tiết hơn về các chính sách tác động đến thu-chi ngân sách nhà nước, các nguồn lực thực hiện.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Ngọc Dũng