Góc nhìn hôm nay: Tháo gỡ ách tắc trong đền bù, thu hồi đất

Vấn đề tài chính đất đai đang được dư luận ngày càng quan tâm và với quan điểm là cần được tháo gỡ một cách căn cơ, toàn diện trong lần sửa đổi này, nhất là chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Mức đền bù chưa thỏa đáng khi thu hồi đất là nguyên nhân của rất nhiều vụ khiếu kiện, bức xúc của người dân.

Vậy làm thế nào để từng bước tháo gỡ ách tắc trong đền bù thu hồi đất?

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!