Góc nhìn hôm nay: Siết quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 04/2023 BTC hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 19/3/2023. Vậy tiền công đức được quản lý, sử dụng như thế nào dưới góc nhìn văn hóa?

Thông tư 04/2023 do Bộ Tài chính ban hành đã định nghĩa chi tiết hơn về “tiền công đức” và các hình thức tiếp nhận tiền công đức. Thông tư 04 cũng quy định về các nội dung chi, mức chi bảo vệ và phát huy giá trị di tích gồm các khoản chi thường xuyên và khoản chi đặc thù, tạo điều kiện cho các cơ sở tôn giáo xây dựng kế hoạch thu chi tiền công đức và tài sản quyên góp một cách phù hợp. 

Câu chuyện quản lý tiền công đức được bàn nhiều năm nay nhưng sau vài năm xây dựng, Bộ Tài chính mới ban hành được thông tư này với kết quả là Nhà nước không quản lý tiền công đức tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo. Bộ Tài chính cho biết, sau 3 lần lấy ý kiến góp ý của nhân dân, Bộ mới hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng kinh phí đối với tiền tài trợ, công đức cho di tích và hoạt động lễ hội để vừa quản lý chặt vừa dễ dàng tiếp cận và thực hiện...Nhìn từ góc độ văn hóa, việc ban hành quy định quản lý, thu chi từ công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích, cơ sở thờ tự là hợp lý, nhằm nâng cao tính khách quan, minh bạch và tạo thêm lòng tin lâu dài cho người dân.. Tuy nhiên, cũng phải nhấn mạnh rằng luật pháp dù có chặt tới đâu mà ý thức không tốt thì cũng rất khó. Cao hơn pháp luật là đạo đức, là ý thức.

Phan Hằng