Góc nhìn hôm nay: Quyết tâm cao xoá bỏ tư duy phụ thuộc vào hộ khẩu giấy

Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính không yêu cầu người dân phải xuất trình, nộp sổ hộ khẩu là quy định theo Luật Cư trú. Trên thực tế vẫn còn nhiều địa phương chưa thực hiện nghiêm quy định đã dẫn đến tình trạng gây phiền hà khi vẫn còn yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về cư trú như giấy xác nhận thông tin về cư trú, thông báo số định danh cá nhân.

Khi mà những khó khăn, bất cập sau thời gian đầu triển khai thực hiện Luật cư trú mà cụ thể là việc bỏ hộ khẩu giấy được người dân phản ánh, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành chỉ thị số 05 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương không yêu cầu người dân phải xuất trình, nộp sổ hộ khẩu theo quy định của Luật cư trú và các văn bản hướng dẫn Luật cư trú. 

Sáng 01/3, Chính phủ cũng đã tổ chức họp với một số bộ, ngành về vấn đề này và qua đó nhận thấy hiện một số địa phương vẫn còn tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ xác nhận thông tin về cư trú, thông báo số định danh cá nhân. Một số địa phương đã kết nối hệ thống với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo điều kiện nhưng vẫn hạn chế khai thác, sử dụng. Mặt khác, địa phương phản ánh phần mềm giải quyết thủ tục hành chính còn khó khăn trong tra cứu, khai thác dữ liệu.

Điều này cho thấy việc triệt để xóa bỏ sổ hộ khẩu giấy, khai thác tối đa các trường thông tin dữ liệu trong hệ thống của Quốc gia còn cần thời gian nhất định và sự quyết tâm cao, trước mắt phải vừa làm, vừa khắc phục, giải quyết những vấn đề phát sinh, đảm bảo tính đồng bộ, thông suốt, đơn giản, tạo thuận lợi cho người dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa.

Thu Quỳnh