Góc nhìn hôm nay: Quyết định 11/2022/QĐ-TTg- “Cứu cánh" cho cơ sở mầm non, tiểu học ngoài công lập

Quyết định 11/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng cho các trường mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 được coi là "cứu cánh" cho hơn 3.200 trường mầm non, tiểu học và hơn 12.300 cơ sở giáo dục mầm non độc lập, tư thục khi họ được vay vốn 36 tháng với mức ưu đãi 3,3%/năm tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19 là tới toàn xã hội, đến hầu hết các đối tượng. Với lĩnh vực giáo dục, từ tháng 5/2021 đến tháng 12/2021, hơn 28.500 cơ sở giáo dục mầm non phải tạm dừng hoạt động; 58 trường và 526 cơ sở giáo dục mầm non độc lập, tư thục phải giải thể và con số này vẫn chưa dừng lại. 

Ngày 27/4/2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 11 về tín dụng cho các trường mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được vay vốn. Tiếp theo, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Tài chính dự kiến sớm trình Thủ tướng Chính phủ chính sách hỗ trợ 3,7 triệu đồng với mỗi giáo viên tại các trường mầm non, tiểu học ngoài công lập chưa được hưởng chính sách hỗ trợ khác. 

Các gói hỗ trợ đã có giá trị như thế nào đối với đời sống của các giáo viên? Với sự vào cuộc của những gói hỗ trợ này, hy vọng tạo ra “con đê” để chặn “dòng nước dữ” với giáo dục mầm non. Nhưng, đòi hỏi việc xây dựng “đê chắn sóng” phải chất lượng, hiệu quả, không được lợi dụng để tư túi cá nhân. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết chương trình!