Góc nhìn hôm nay: Phòng chống đuối nước là kỹ năng sống còn

Ở nước ta, trung bình mỗi năm vẫn có khoảng 2.000 trẻ em, học sinh tử vong do đuối nước, chiếm khoảng 50% các ca tử vong.

Mặc dù công tác phòng, chống tai nạn đuối nước đối với trẻ em, học sinh luôn được ngành giáo dục và các cấp, ngành quan tâm nhưng việc tuyên truyền, giáo dục và bảo vệ trẻ em học sinh luôn được ngành giáo dục và các cấp, ngành quan tâm nhưng việc tuyên truyền, giáo dục và bảo vệ trẻ em, học sinh trước diễn biến phức tạp của tai nạn đuối nước là việc không dễ dàng. Đây là nội dung mà chúng tôi sẽ đề cập trong góc nhìn hôm nay. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Phan Hằng