Góc nhìn hôm nay: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở vùng dân tộc thiểu số

Với vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS-MN) thì đào tạo nhân lực chất lượng cao là nhân tố cơ bản quyết định sự phát triển KT-XH. Những năm qua, Quốc hội, Chính phủ và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách liên quan đến đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng DTTS-MN. Tuy nhiên, thực tế cho thấy là vùng DTTS-MN rất khát nhân lực chất lượng cao.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết!

Thuý Quỳnh