Góc nhìn hôm nay: Lần đầu tiên Việt Nam công bố Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI)

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, đã công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (gọi tắt là PCI) và Chỉ số Xanh cấp tỉnh (gọi tắt là PGI) năm 2022 vào sáng ngày 11/4/2023. Bảng xếp hạng được xây dựng từ thông tin phản hồi của gần 12.000 doanh nghiệp, đang hoạt động tại Việt Nam.

Điểm đặc biệt là lần đầu tiên, Ban tổ chức giới thiệu và công bố Chỉ số Xanh cấp tỉnh (gọi tắt là PGI) 2022. Đây là bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng địa phương thân thiện với môi trường, dưới góc nhìn từ thực tiễn kinh doanh, như mức độ ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường của các doanh nghiệp đang hoạt động tại địa phương. Trình độ quản trị và ứng xử với môi trường của doanh nghiệp. Mức độ quan tâm, sẵn sàng đầu tư về vấn đề môi trường của chính quyền địa phương. Năm đầu tiên xếp hạng Chỉ số Xanh cấp tỉnh, vậy địa phương nào vinh dự Top đầu, còn địa phương nào ở nhóm cuối của bảng xếp hạng?

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Ngọc Dũng