Góc nhìn hôm nay: Lạm thu đầu năm học mới, chuyện không mới nhưng vẫn đau đầu

Lạm thu trong trường học mỗi dịp đầu năm học mới là vấn đề không phải mới, năm nào cũng được bàn luận. Khi ngân sách nhà nước còn hạn chế, thì việc huy động các nguồn lực xã hội một cách tự nguyện để đầu tư nâng cao điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục là chính đáng và hết sức cần thiết. Tuy nhiên, không hiểu đúng dẫn tới cách thức triển khai không phù hợp khi kêu gọi xã hội hóa.

Lạm thu đầu năm học là một vấn đề luôn gây đau đầu cho các bậc phụ huynh. Các khoản thu có thể được "thổi phồng" và đứng dưới tên của nhiều khoản đóng góp có vẻ có lý, như đóng góp tự nguyện, đóng góp cơ sở vật chất... Năm nay, để góp phần ngăn chặn vấn đề này, Bộ GDĐT đã yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng lạm thu. Riêng với Hà Nội, vấn đề lạm thu qua đồng phục được chỉ mặt điểm tên: không được yêu cầu học sinh mua đồng phục tại trường.

Mặt khác, cần phát huy vai trò của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc thu các khoản đóng góp tự nguyện; khi thu phải xét đến điều kiện, hoàn cảnh của từng gia đình học sinh, không nên cào bằng các khoản thu và quan trọng là hãy để phụ huynh đóng góp tự nguyện theo đúng bản chất của nó, tránh tình trạng áp đặt, gây hiểu lầm và phản ứng của phụ huynh học sinh như những năm học vừa qua.

Phan Hằng