Góc nhìn hôm nay: Không đơn hàng, doanh nghiệp dừng ký hợp đồng lao động

Báo cáo của Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM cho thấy, 83% doanh nghiệp đang gặp khó khăn do thị trường bị thu hẹp, hàng tồn kho nhiều, giá nguyên liệu đầu vào tăng, khó tiếp cận nguồn vốn và thủ tục vay vốn lại phức tạp và tốn nhiều thời gian. Không có đơn hàng gối dẫn đến nhiều doanh nghiệp dừng ký hợp đồng lao động.

Đáng chú ý, số doanh nghiệp có mức lương bình quân hơn 10 triệu đồng/tháng đã giảm từ 80% xuống còn 65%, một tín hiệu báo động sẽ tiếp tục đối diện nhiều khó khăn sắp tới của thị trường lao động. Nhiều doanh nghiệp đã phải giảm giờ làm, giảm bớt lao động từ cuối năm 2022 đến nay vẫn chưa có thêm hợp đồng xuất khẩu nên chưa thể gượng dậy được. Gánh nặng tiếp tục đè lên doanh nghiệp đến người lao động cũng như các tổ chức Công đoàn.

Mời quý vị cùng các bạn theo dõi nội dung chi tiết!