Góc nhìn hôm nay: Không để chậm án có điều kiện thi hành, không "ngâm tôm" bản án

Không để chậm án có điều kiện thi hành - đó là chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại hội nghị sơ kết 6 tháng của ngành thi hành án dân sự. Sáu tháng qua, toàn ngành đã thi hành xong hơn 234.000 việc (đạt tỷ lệ 54%) và thi hành xong hơn 52.200 tỷ đồng (đạt 26,5%).

Đặc biệt, đã thi hành xong 900 việc, tương ứng 18.531 tỷ đồng trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Cả hệ thống đã ban hành kế hoạch phòng chống tham nhũng, tiêu cực và chấp hành viên đã ký cam kết. Việc phối hợp công tác đã chủ động hơn, đặc biệt là thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế được quan tâm và thi hành quyết liệt.

Tuy vậy, lãnh đạo Bộ Tư pháp cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Số vụ việc chuyển sang kỳ sau vẫn tăng, số án tín dụng ngân hàng chưa thi hành xong còn nhiều khó khăn, một số vụ việc để kéo dài mặc dù không quá phức tạp, như ví dụ sau đây ở Bắc Giang.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Ngọc Dũng