Góc nhìn hôm nay: Hoàn thiện thể chế để chống tham nhũng từ gốc

Chỉ trong một năm có 539 đảng viên đã bị kỷ luật trong tham nhũng, cố ý làm trái, trong đó có 47 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị Ban Bí thư quản lý. Cả nước đã khởi tố mới gần 500 vụ án tham nhũng và công tác thu hồi tài sản tham nhũng cũng đạt nhiều kết quả với trên 364.000 tỷ đồng đã được tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản, tăng hơn 10 lần so với năm 2021.

Những kết quả đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực là minh chứng cho chủ trương "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!