Góc nhìn hôm nay: Hết cảnh chứng thực hồ sơ công chức, viên chức

Là cán bộ-công chức-viên chức, chắc chắn vào cuối năm sẽ phải viết bổ sung lý lịch, sau đó xin một loạt chữ ký liên quan. Còn khi được bổ nhiệm, quy hoạch hay luân chuyển công tác, tất cả cán bộ- công chức-viên chức đều phải làm hồ sơ, giấy tờ, văn bằng chứng chỉ liên quan, sau đó đi chứng thực. Mà không phải cứ làm là xong ngay được.

Đủ lý do để chờ đợi đến lượt: Đông người làm, cán bộ ký xác nhận đi công tác, hoặc đau ốm, nhà có việc... “Nỗi khổ” hồ sơ, giấy tờ này gây mất nhiều thời gian, công sức khiến ai cũng kêu ca, nhưng không thể khác được. Vì hiện nay, việc sử dụng và quản lý hồ sơ điện tử của cán bộ-công chức- viên chức, nhằm thay hẳn cho hồ sơ giấy, vẫn chưa đạt được, thậm chí còn nửa vời. Cũng nhiều lý do chưa thể số hóa dữ liệu của cán bộ-công chức-viên chức, chẳng hạn như: Hạ tầng mạng và thiết bị đã cũ kỹ, không đồng bộ, dữ liệu thông tin chưa đầy đủ, tư duy lưu hồ sơ giấy vẫn nặng nề...

Khi số hóa dữ liệu chưa đạt, mặc nhiên nỗi khổ hồ sơ giấy của vài triệu cán bộ-công chức-viên chức, sẽ còn kéo dài như ví dụ sau đây tại Quảng Ngãi.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Ngọc Dũng