Góc nhìn hôm nay: Đua thời gian sắp xếp huyện và xã giai đoạn 2023-2030

Kết luận số 48 mới đây của Bộ Chính trị yêu cầu các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính tinh gọn, phù hợp với thực tiễn địa phương, kể cả các đơn vị hành chính đã bảo đảm tiêu chuẩn. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị, lộ trình sắp xếp cũng như sự đồng thuận của nhân dân.

Một cuộc chạy đua về thời gian cũng chỉ còn gần 2 năm nữa là phải hoàn thành tiểu giai đoạn 1 (2023-2025) ngay trong năm 2024, để đầu năm 2025, các địa phương tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp. Đây là một áp lực rất lớn, khi số lượng đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã được sắp xếp, thu gọn lại còn nhiều hơn giai đoạn 2019-2021 và ít nhất phải đạt gấp đôi. Nhưng, từ kinh nghiệm sắp xếp giai đoạn vừa qua, sẽ có những điều chỉnh và cách thức tổ chức thực hiện hiệu quả hơn. 

Từ những kết quả và kinh nghiệm sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019-2021, Kết luận số 48 của Bộ Chính trị khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính tinh gọn, phù hợp với thực tiễn địa phương (kể cả các đơn vị hành chính đã bảo đảm tiêu chuẩn).

Đồng thời, không bắt buộc thực hiện sắp xếp đối với các đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp giai đoạn trước, ổn định từ lâu, có vị trí biệt lập, có các yếu tố đặc thù và các đơn vị hành chính nông thôn đã được quy hoạch thành đơn vị hành chính đô thị. Đây là những điểm mới, nhằm tháo gỡ lúng túng như giai đoạn vừa qua.

Giai đoạn 2019-2021 vừa qua, chúng ta đã giảm được 8 đơn vị hành chính cấp huyện và giảm được 563 đơn vị hành chính cấp xã. Nhưng giai đoạn tới, theo Bộ Nội vụ, sẽ phải giảm tiếp khoảng 1.126 xã-nghĩa là gấp đôi. Đối với đơn vị hành chính cấp huyện thì phải gấp 3, nghĩa là sẽ giảm tiếp 24 huyện so với kết quả vừa qua. Hiện nay việc này đang gọi là chạy đua với thời gian vì khối lượng công việc quá lớn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Ngọc Dũng