Góc nhìn hôm nay: Đổi tên thẻ căn cước công dân

Dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), đang được thảo luận, góp ý để Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp tháng 5/2023. Nếu được thông qua, Luật sẽ có tên là Luật Căn cước. Còn thẻ căn cước công dân gắn chip đã và đang được cấp cho người dân, sẽ chỉ còn tên là Thẻ căn cước.

Đồng thời, sẽ bỏ vân tay và mục Quê quán ở thẻ đi. Nghĩa là giao diện của tấm thẻ sẽ ngắn gọn, phù hợp với tên gọi của các nước, lại tiết kiệm thêm được thời gian đi làm thẻ. 

Thế nhưng, nhiều người lo ngại: Có phải đổi Thẻ căn cước công dân vừa mới nhận được, hay không? Những ai mới phải đổi và đổi có mất thời gian không? Đặc biệt, những giao dịch có bị ảnh hưởng do thay đổi tên thẻ Căn cước công dân, hay không? Vì sao nhiều khả năng đổi thành Thẻ căn cước mà cán bộ - chiến sỹ công an các địa phương, vẫn miệt mài cấp Căn cước công dân gắn chip cả ngày nghỉ cuối tuần?

Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này trong chương trình dưới đây!

Ngọc Dũng