Góc nhìn hôm nay: Định hình khu thương mại tự do

21 chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng, được đề xuất thực hiện thí điểm. Đáng chú ý nhất, là thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Vậy, Khu thương mại tự do là gì và vì sao Đà Nẵng đề xuất xây dựng nó?

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đây là mô hình kinh tế phổ biến ở 150 quốc gia và đã không ngừng điều chỉnh áp dụng thí điểm các cơ chế đột phá, cạnh tranh để thu hút đầu tư, thúc đẩy thương mại, dịch vụ...

Nhưng, pháp luật Việt Nam hiện hành lại chưa có quy định về thành lập và hoạt động đối với Khu thương mại tự do, mới chỉ từng bước tiếp cận thông qua những mô hình tương tự, nhưng có quy mô nhỏ hơn, như: Khu chế xuất, Khu phi thuế quan, Cửa hàng miễn thuế. Từ nghiên cứu một số mô hình khu thương mại tự do thành công của EU, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc. Đồng thời, tiếp cận có chọn lọc những chính sách ưu đãi thành công từ các mô hình kinh tế trong nước, đã đề xuất xây dựng Khu thương mại tự do Đà Nẵng, gồm 3 khu chức năng: Sản xuất, hậu cần cảng- logistics và thương mại- dịch vụ. Đã là thí điểm thì phải có chính sách đặc thù về thuế, thông thoáng thu hút đầu tư, ưu đãi hải quan, để thực sự là động lực đột phá.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Ngọc Dũng