Góc nhìn hôm nay: Đề xuất 15 năm đóng BHXH là được hưởng lương hưu

Dư luận xã hội đang bàn tán, thảo luận sôi nổi về đề xuất giảm đóng BHXH từ 20 năm xuống còn 15 năm, sẽ được hưởng lương hưu tối thiểu. Theo Dự thảo Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi), lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu khi đóng đủ 15 năm BHXH và đủ tuổi hưởng lương hưu.

Với nam là đủ 61 tuổi 3 tháng, lao động nữ 56 tuổi 8 tháng, tương ứng với tuổi nghỉ hưu. Mỗi năm sau đó, tuổi hưởng lương hưu tăng thêm 3 tháng với nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và thêm 4 tháng với nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Với mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi, lao động sẽ bị trừ 2% mức hưởng. Ngược lại, lao động nam đóng BHXH hơn 35 năm và nữ đóng trên 30 năm, thì ngoài lương hưu tối đa, sẽ nhận trợ cấp một lần cho số năm thừa.

Dự thảo Luật cũng nghiên cứu, bổ sung quy định theo hướng khuyến khích người lao động bảo lưu thời gian đóng để hưởng lương hưu, thay vì nhận BHXH một lần-nhằm hạn chế việc ồ ạt rút BHXH một lần, như hiện nay.  

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Ngọc Dũng