Góc nhìn hôm nay: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn

Việt Nam hiện có 16 dân tộc thiểu số rất ít người sinh sống rải rác tại 32 tỉnh thành trên cả nước. Theo số liệu thống kê, các dân tộc thiểu số rất ít người có tỷ lệ hộ nghèo cao hơn bình quân chung của dân tộc thiểu số từ 1,5- 2,2 lần và 7 dân tộc có trên 30% người dân trên 15 tuổi chưa đọc thông viết thạo tiếng phổ thông, cao hơn 1,5 lần so với tỷ lệ bình quân chung của người dân tộc thiểu số.

Chính vì vậy mà đầu tư phát triển nhóm dân tộc rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn là một trong các nội dung quan trọng tại Nghị quyết số 88 năm 2019 và nghị quyết số 120 năm 2020 của Quốc hội về đề án tổng thể và chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thu Quỳnh