Góc nhìn hôm nay: Chính thức bỏ sổ hộ khẩu giấy từ 01/01/2023

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 104 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công…Theo đó, từ ngày 1/1/2023, toàn bộ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng.

Bỏ sổ hộ khẩu giấy, sử dụng hộ khẩu điện tử là cuộc cải cách hướng tới giảm các thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân trong các giao dịch. Với 7 phương thức sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú như trên, từ 1/1/2023 tới đây, công dân sẽ cần có một trong 4 thứ để thực hiện các giao dịch dân sự là: CCCD gắn chip, tài khoản định danh điện tử, giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư với người chưa được cấp CCCD.

Không phủ nhận những nỗ lực của các cơ quan của chính phủ quyết tâm thực hiện để việc bỏ SHK giấy chuyển sang quản lý cư dân bằng SHK điện tử sớm đi vào cuộc sống giảm bớt phiền hà và giấy tờ cho người dân. Thực tế, nhiều người dân đi làm thủ tục hồ sơ liên quan đến “hộ khẩu”, “nhân khẩu” vẫn chưa hài lòng. Bởi đâu đó vẫn còn có sự nhũng nhiễu, cố tình làm khó người dân của một bộ phận không nhỏ cán bộ hành chính được giao trách nhiệm xử lý hồ sơ…

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại thời điểm sổ hộ khẩu giấy sắp được "khai tử"!