Góc nhìn hôm nay: "Chết yểu" dự án phân loại rác thải tại nguồn

Dự án thí điểm phân loại rác tại nguồn, được chính phủ Nhật Bản hỗ trợ, triển khai tại Hà Nội từ năm 2006, nhưng đã không thành công. Đến nay, Hà Nội vẫn chưa có một Đề án phân loại rác thải tại nguồn. Theo các chuyên gia, chúng ta đang lãng phí một nguồn tài nguyên lớn, mà bãi chôn lấp rác tại huyện Sóc Sơn đang quá tải, còn các nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn Hà Nội vẫn đang đắp chiếu.

Con số thống kê đáng phải giật mình: Một ngày cả nước có gần 40 nghìn tấn rác thải sinh hoạt đô thị và khoảng 30 nghìn tấn rác thải sinh hoạt ở nông thôn, nhưng hầu hết chỉ được chôn lấp thủ công! Dân số Hà Nội ước tính hơn 9 triệu người, đã xả lượng chất thải rắn sinh hoạt khoảng 7.000 tấn/ngày.

Nhìn vào những thùng chứa rác thải khu dân cư, những điểm tập kết hay những xe thu gom rác... đã cho thấy rác thải tại nguồn đã không được phân loại: Rác thải hữu cơ (như cuống rau, thực phẩm thừa, vỏ hoa quả...) lẫn lộn với rác thải vô cơ (như túi nylon, hộp xốp, gỗ-sắt phế liệu hay thủy tinh-gốm sứ vỡ...). Một số ít gia đình có thực hiện, nhưng tại điểm tập kết, tất cả lại gom lẫn lộn vào với nhau. Thế là hòa cả làng!

Từ năm 2006, Dự án 3R – là phân loại rác từ nguồn do Chính phủ Nhật Bản tài trợ-được triển khai tại Thành phố Hà Nội. Dự án thực hiện trong 4 năm và được chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 tổ chức khảo sát và đã triển khai trong năm 2006, với việc các chuyên gia Nhật đi khảo sát thực tế tại các điểm xử lý chất thải, các phường Phan Chu Trinh, Nguyễn Du, Láng Hạ, Thành Công.

Giai đoạn 2 được thực hiện năm 2007 với việc thí điểm phân loại rác từ nguồn tại 4 quận: Ba Ðình, Hoàn Kiếm, Ðống Ða và Hai Bà Trưng. Đồng thời, triển khai các hoạt động tuyên truyền về giữ gìn môi trường thành phố.

Giai đoạn 3 được thực hiện trong năm 2008 - 2009 với việc đánh giá hiệu quả dự án, đồng thời nhân rộng dự án ra nhiều quận của thành phố.

Thế nhưng, dự án này chưa từng được nhân rộng. Còn việc phân loại rác thải tại 4 quận nội thành cũng đã dừng lại theo, đến nay đã hơn 10 năm.

Mời quý vị theo dõi video!

Ngọc Dũng