Góc nhìn hôm nay: Bị thu hồi đất phải được sống tốt hơn nơi cũ

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được đăng tải công khai, nhằm lấy ý kiến của đông đảo các tầng lớp nhân dân đến ngày 15/3/2023. Đáng chú ý, Dự thảo Luật quy định nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi, phải bảo đảm người có đất bị thu hồi có chỗ ở, đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Tuy nhiên, góp ý về vấn đề này, nhiều người đề nghị xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải thực hiện trước khi có quyết định thu hồi đất. Cùng với đó, việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, công khai, kịp thời và đúng quy định. Việc tái định cư bảo đảm các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Những ý kiến này là có cơ sở. Bởi, chính sách bồi thường và tái định cư dành cho người bị thu hồi đất thời gian qua, tuy từng bước hoàn thiện theo hướng ngày càng tốt hơn cho người có đất bị thu hồi, nhưng khi tổ chức thực hiện lại chưa thỏa đáng. Dẫn đến người dân không đồng thuận và bức xúc, đã làm phát sinh các khiếu nại, tố cáo về đất đai.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Ngọc Dũng