Góc nhìn hôm nay: 99% là giải thích đơn thư

Theo Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đã có 2.216 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Kiến nghị liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, như: Lao động, Thương binh và Xã hội; Giáo dục-đào tạo; Nông nghiệp-nông thôn và đặc biệt là đất đai-nhà cửa. Đến nay, có 2.210 kiến nghị đã được giải quyết và trả lời, đạt 99,7%.

Còn Báo cáo công tác dân nguyện tháng 4.2024 cho thấy, công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,...có chiều hướng tăng so với tháng 3. Đặc biệt, vẫn còn nhiều đoàn đông người đến các cơ quan Trung ương ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để khiếu kiện, tạo thành những điểm nóng phức tạp. Qua tổng hợp của Ban Dân nguyện, tuy đạt tỷ lệ cao gần tuyệt đối, nhưng lại chưa thể mừng vội, vì chủ yếu là giải thích kiến nghị. Nghĩa là sau nhiều ngày, nhiều tháng chờ đợi, thì người dân chỉ nhận được giải thích về từ ngữ, hướng dẫn đến cơ quan-đơn vị sẽ giải quyết đơn thư, hoặc kính chuyển đơn thư ấy đến cơ quan khác...thì tất yếu dẫn đến sự chưa hài lòng và vòng quay đơn thư-kiến nghị vượt cấp, kéo dài cứ quay mãi.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Ngọc Dũng