Gỡ khó trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia

Chia lửa với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về những khó khăn trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi và các chương trình mục tiêu quốc gia, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đăng đàn giải trình thêm về nội dung này trong phiên chất vấn sáng nay.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết, năm 2022 phần vốn giải ngân chỉ đạt 58,49% kế hoạch, đến 31/5 vừa qua, vốn của năm 2023 giải ngân mới đạt 17,01% vốn đầu tư phát triển. Trong khi chỉ còn 2,5 năm để thực hiện giai đoạn 1, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số thụ hưởng chương trình này đang chịu nhiều khó khăn.

Phó Thủ tướng nêu một số vướng mắc chính trong việc triển khai chương trình, trong đó số lượng văn bản ban hành rất nhiều, riêng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được tích hợp từ 118 chính sách, 10 dự án, 22 tiểu dự án, 55 nội dung thành phần, chịu sự quản lý của 23 Bộ, ngành trung ương, nên còn nhiều chồng chéo, xung đột.

Phó Thủ tướng khẳng định trong thời gian tới, với sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội, Chính phủ sẽ tiếp tục đẩy mạnh tháo gỡ, hoàn thiện cơ sở pháp lý vững chắc để Chương trình được giải ngân đúng theo yêu cầu./.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!