Giấy phép lái xe quốc tế IAA không được công nhận tại Việt Nam

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM, Giấy phép lái xe quốc tế IAA sẽ không có giá trị sử dụng trong lãnh thổ Việt Nam.

Theo đó, trên cơ sở quy định của pháp luật, thì chỉ có giấy phép lái xe quốc tế IDP do các nước tham gia Công ước Viên cấp theo một mẫu thống nhất là có giá trị sử dụng trong lãnh thổ Việt Nam, các loại giấy phép lái xe quốc tế khác (bao gồm cả giấy phép lái xe quốc tế IAA) sẽ không có giá trị sử dụng trong lãnh thổ Việt Nam. Vì vậy, người dân không nên tin theo lời hứa hẹn trên các trang mạng xã hội quảng cáo về dịch vụ đổi giấy phép lái xe IAA với cam kết có giá trị sử dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam.