Giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, mỡ nhờn từ ngày 11/7/2022

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 6/7 đã họp phiên bất thường và quyết định theo thẩm quyền việc tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

Đa số thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với đề nghị của Chính phủ trong việc điều chỉnh giảm mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn so với quy định hiện hành để kịp thời góp phần tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh giá xăng dầu trong nước đang tăng cao hiện nay.  Đối với thời gian có hiệu lực thi hành từ 01/8/2022 đến 31/12/2022 một số thành viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị đẩy lên sớm hơn để người dân có thể hưởng lợi.

Ông HOÀNG THANH TÙNG, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội: “Về nguyên tắc những nghị quyết này ban hành theo trình tự thủ tục rút gọn cho nên có thể thông qua và có hiệu lực ngay sau khi ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua về nguyên tắc pháp luật. Nếu kỳ điều hành giá xăng dầu tiếp theo sớm hơn ngày 15/7 thì có thể lấy từ mốc ngày 15/7, còn sau 15/7 thì mình nên lấy từ ngày 15/7 thì nó sẽ sớm hơn được mười lăm ngày so với đề suất của chính phủ.”

Ông VŨ HỒNG THANH, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội: “Thời hạn thì sớm nhất là có thể nếu các cơ quan điều hành có thể thêm thông tin nếu kịp thì 10/7 còn 10/7 là kêu điều chỉnh gần nhất con về mặt kĩ thuật không sử lý được sẽ đến 20 tháng bảy là kỳ điều chỉnh tiếp theo, tuy nhiên được 10/7 sẽ là tốt nhất.”

Giải trình vấn đề này, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái xin lùi thời gian đến 22/7 để Chính phủ có thời gian chuẩn bị.

Phó Thủ tướng LÊ MINH KHÁI: “Nếu như có hiệu lực từ 11/7 thì không kịp làm nghị định báo cáo với Chủ tịch Quốc hội còn về chuẩn bị dự thảo nghị định rồi trình chính phủ trình chuyển qua bộ tư pháp để thẩm định rồi trình chính phủ chắc cũng phải mất năm ngày thì kỳ điều hành này sẽ không kịp do vậy sớm nhất theo tôi là ngày 22 chứ có hiệu lực ngày mười lăm thì từ ngày mười lăm đến ngày 22 điều hành giá thì lúc đó giá nó sẽ không xuống được buổi trưa điều hành thì sau này tính toán lại với đầu mối xăng sợ xăng dầu sẽ rất khó.”

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “Thống nhất áp dụng nghị quyết là 11/7  tức là trong định kỳ điều hành tới đây đương nhiên chính phủ sẽ rất vất vả nhưng theo tinh thần này cũng đồng tình cho làm ngày làm đêm cho nhanh để thực hiện đến kỳ tiếp theo để thực hiện vấn đề này.”

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị Chính phủ xem xét nghiên cứu sửa đổi bổ sung các nghị định liên quan đến thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế giá trị gia tăng trong trường hợp giá cả vẫn leo thang ảnh hưởng đến lạm phát, đảm bảo kinh tế vĩ mô.

Sau khi thảo luận, 100% thành viên Uỷ ban Thường vụ quốc hội thống nhất thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

Thực hiện : Diệu Huyền Thùy Linh Quang Sỹ Anh Đức