Giảm số lượng thành viên tạo động lực phát triển mô hình kinh tế tập thể

Cùng với đề xuất tăng tỉ lệ vốn góp, trong lần sửa Luật này quy định giảm số thành viên ban đầu để thành lập HTX từ 7 xuống 5. Nội dung này nhận được nhiều ý kiến. Luật HTX trên thế giới đang có xu hướng quy định giảm số lượng thành viên tối thiểu cần để thành lập ban đầu nhằm tạo điều kiện cho các HTX dễ thành lập hơn. Vậy quy định này sẽ tác động ra sao? Thực tế hoạt động hiện nay như thế nào?

Mời quý vị theo dõi ghi nhận của phóng viên THQHVN về thực tế hoạt động của hợp tác xã hiện nay!

Phúc Hân