Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với trẻ em mồ côi

Sáng 18/04, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội có cuộc làm việc với UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện chính sách, pháp luật đối với trẻ em mồ côi trên địa bàn.

Tỉnh Bắc Giang có trên 3.500 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; 184 trẻ em mồ côi cả cha và mẹ; 100 trẻ em được nuôi dưỡng tại Cơ sở trợ giúp xã hội trong đó có 15 trẻ em mồ côi cả cha và mẹ. Thời gian qua, việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cơ bản được triển khai kịp thời, đầy đủ và đúng đối tượng.

Tuy nhiên, hiên nay mức trợ cấp bảo trợ xã hội đối với trẻ em, trẻ em mồ côi còn thấp; chính sách hỗ trợ đối với nhóm trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn còn bó hẹp nên ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của các em.

Đoàn giám sát ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Bắc Giang trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với trẻ em nói chung, trẻ em mồ côi nói riêng. Đề nghị tỉnh tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở bảo trợ xã hội; thực hiện chính sách phù hợp với đội ngũ cộng tác viên làm công tác trẻ em … bảo đảm mọi trẻ em đều được bảo vệ, chăm sóc, không có trẻ bị bỏ lại phía sau.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!