Giám sát về đào tạo tiến sĩ

Chiều 07/02, Đoàn Giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục do Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh làm trưởng Đoàn đã làm việc với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đào tạo trình độ tiến sĩ.

Theo báo cáo của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, qua 45 năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ, chất lượng luôn đáp ứng yêu cầu của xã hội và nhu cầu của người học theo từng thời kỳ. Chương trình đào tạo tiến sĩ của Trường giữ vững vị trí hàng đầu trong các chương trình đào tạo tiến sĩ lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý của Việt Nam. Đặc biệt, chương trình đào tạo tiến sĩ bằng tiếng Anh là điểm nhấn trong hoạt động đào tạo tiến sĩ của trường, hướng tới mục tiêu là đào tạo các tiến sĩ có năng lực nghiên cứu độc lập, có đủ khả năng để thiết kế, thực hiện và công bố công trình nghiên cứu trên các tạp chí khoa học hàn lâm quốc tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, với quy mô ngày càng mở rộng, thực tế đào tạo trình độ tiến sĩ đang ngày càng tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao, nhưng vẫn còn một số hạn chế tồn tại yếu kém. Đoàn giám sát mong muốn ghi nhận thực tiễn và những kiến nghị, đề xuất. Qua đó góp phần đề xuất bổ sung, sửa đổi các chính sách pháp luật cho phù hợp, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ.

Phan Hằng