Giám sát tại Kiên Giang: Phát huy vai trò của tổ công tác đặc biệt quyết liệt xử lý 206 dự án chậm triển khai

Làm việc với UBND tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện chính sách pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong giai đoạn 2016-2021, Đoàn Công tác số 3 thuộc Đoàn Giám sát chuyên đề của Quốc hội yêu cầu tỉnh Kiên Giang đánh giá kỹ hiện trạng, vướng mắc trong việc quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, nhất là tài nguyên đất để tránh tình trạng đất chậm hoặc không đưa vào sử dụng...

Theo báo cáo, Kiên Giang có đến 206 dự án chậm triển khai, chậm tiến độ. Ngoài ra, tình trạng lấn chiếm đất rừng, lấn chiếm đất Nhà nước quản lý xảy ra trên địa bàn tỉnh cũng còn khá cao. Theo trưởng đoàn công tác Bùi Văn Cường, thực trạng trên chính là sự lãng phí, gây thất thoát tài nguyên của Nhà Nước. Dù vậy, trưởng đoàn công tác cũng đánh giá cao sự kiên quyết của tỉnh Kiên Giang trong việc xử lý các vấn đề này.

Ông BÙI VĂN CƯỜNG, Tổng Thư kí, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội,Trưởng Đoàn Công tác số 3 – Đoàn Giám sát Chuyên đề của Quốc hội: “Tôi rất hoan nghênh cách làm của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo lập tổ công tác đặc biệt. Điều đấy là rất cần thiết để chúng ta xem xét cẩn trọng và có chỉ đạo quyết liệt. Tỉnh nên tiếp tục thực hiện theo hướng này để có giải pháp xử lý tháo gỡ, không để tình trạng đất không đưa vào sử dụng trong một thời gian dài, gây lãng phí.”

Liên quan đến vấn đề này, trưởng đoàn công tác yêu cầu tỉnh Kiên Giang rà soát kỹ các diện tích đất không sử dụng đúng mục đích và có giải pháp xử lý các tổ chức, cá nhân chậm nghĩa vụ tài chính trong giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Đối với các dự án lớn, dự án trọng điểm có vướng mắc phát sinh, tỉnh Kiên Giang cần quyết liệt, có giải pháp và đề ra tiến độ xử lý, tháo gỡ.

Ông BÙI VĂN CƯỜNG, Tổng Thư kí, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng Đoàn Công tác số 3 – Đoàn Giám sát Chuyên đề của Quốc hội: “Trường hợp cần thiết thì trong từng trường hợp cụ thể, tỉnh thành lập các ban chỉ đạo điều hành để gắn trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu, cơ quan, đơn vị trong giải quyết công việc.”

Đoàn giám sát đề nghị tỉnh Kiên Giang phê duyệt, lập quy hoạch đất đai phải phù hợp với mục đích, ngoài ra công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cũng phải khách quan, tránh khiếu kiện, khiếu nại. Đánh giá chung buổi giám sát tại UBND tỉnh Kiên Giang, ông Bùi Văn Cường đánh giá cao sự chuẩn bị của địa phương về thái độ, tinh thần trách nhiệm cho chuyên đề giám sát lần này. Những nội dung còn hạn chế, Đoàn giám sát đề nghị tỉnh Kiên Giang tiếp tục bổ sung thông tin, số liệu tổng hợp để hoàn thiện báo cáo, bên cạnh đó làm rõ hơn một số kiến nghị của tỉnh để trung ương có cơ sở nghiên cứu, xây dựng chính sách phù hợp. 

Thực hiện : Trung Hiếu