Giám sát phải làm rõ trách nhiệm giải trình, trách nhiệm của người đứng đầu

Tiếp tục phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9, sáng nay 24/9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của Đoàn giám sát của UBTVQH về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021”.

Theo đó, nội dung giám sát bao gồm: Việc ban hành chính sách, văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực năng lượng; Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021. Đoàn giám sát đã lựa chọn và đề xuất 6 nhóm vấn đề nổi bật trong lĩnh vực năng lượng hiện nay để tập trung giám sát và xây dựng báo cáo. Góp ý kiến hoàn thiện dự thảo kế hoạch các ý kiến nhấn mạnh, cần giám sát có trọng tâm, trọng điểm vào vấn đề nổi bật của ngành năng lượng.

Thảo luận về nội dung này, các ý kiến cho rằng, việc lựa chọn chuyên đề này là rất cần thiết và quan trọng. Tuy nhiên, vấn đề năng lượng rất rộng, do đó cần xem xét, cân đối giám sát tổng thể các ngành năng lượng để đảm bảo tính toàn diện.

Mời quý vị và các bạn theo dõi phiên họp!

Thực hiện : Như Thảo Tùng Dương Minh Đức