Giám sát giải quyết kiến nghị cử tri: Minh chứng cho nỗ lực đổi mới, vì dân

Sáng ngày 20/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội đã thảo luận trực tiếp tại Nghị trường về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi về Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khoá XV. Đây là minh chứng cụ thể cho tinh thần nỗ lực đổi mới, trách nhiệm, vì dân của Quốc hội được thể hiện rõ nét qua việc tôn trọng ý kiến của cử tri cũng như quan tâm kết quả giải quyết. Đây cũng chính là chìa khóa “mở lòng dân” gần gũi nhất.

Theo dõi toàn bộ phiên thảo luận, những cử tri này vui mừng và đánh giá rất cao tiến trình đổi mới công tác dân nguyện của Quốc hội …

Các ĐBQH cũng cho rằng, việc báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi về kỳ họp quốc hội được thảo luận trực tiếp tại nghị trường là minh chứng cụ thể cho tinh thần đổi mới, trách nhiệm, sự tôn trọng ý kiến của cử tri, quan tâm đến kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri. Điều đó chứng tỏ hoạt động của Quốc hội ngày càng dân chủ, công khai và minh bạch hơn.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng việc thảo luận báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại Nghị trường và được THQH Việt Nam tường thuận trực tiếp sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các cơ quan có liên quan cần nghiêm túc xử lý các kiến nghị của cử tri.

Việc Quốc hội thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại nghị trường đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri cả nước và đây chính là điểm nhấn của kỳ họp. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Trần Tiến -

Ngọc Tuấn