Giám sát đặc biệt tiến độ dự án cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu

Bộ Giao thông cho biết, thời gian thi công còn lại chỉ còn khoảng 9 tháng nhưng hiện nay tiến độ dự án cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu, thuộc Dự án cao tốc Bắc – Nam vẫn còn nhiều tồn tại, vướng mắc về mặt bằng.

Do đó, Bộ yêu cầu giám sát đặc biệt, đồng thời cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án 6 phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Nghệ An để xử lý dứt điểm các vấn đề tồn đọng. Đối với các nhà thầu nhiều lần vi phạm tiến độ theo hợp đồng được yêu cầu kiên quyết xử lý theo quy định. Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu có tổng chiều dài 50km qua địa phận 2 tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Nghệ An với tổng mức đầu tư gần 7.300 tỷ đồng. Tính đến nay, sản lượng thi công dự án đạt 54% giá trị các hợp đồng./.