Giảm giới hạn cấp tín dụng có thể tác động đến nguồn cung vốn cho nền kinh tế

Đóng góp ý kiến đối với Dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Thành Trung - Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái cho rằng việc giảm tổng mức dư nợ cấp tín dụng với khách hàng, người có liên quan sẽ ảnh hưởng đến việc tiếp cận nguồn vốn của danh nghiệp do cung ứng vốn cho nền kinh tế vẫn phụ thuộc chủ yếu vào các ngân hàng thương mại.

Đại biểu Nguyễn Thành Trung cho biết, dự thảo Luật sửa đổi đã kế thừa quy định về ngân hàng chính sách tại luật hiện hành, giao Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, cơ chế tài chính, tổ chức lại, giải thể và các nội dung khác có liên quan đến Ngân hàng chính sách. Đồng thời bổ sung quy định áp dụng việc xử lý nợ xấu, xử lý tài sản đảm bảo khoản nợ xấu của Ngân hàng chính sách tại Điều 17 của dự thảo luật.

Đại biểu tỉnh Yên Bái bày tỏ tán thành với việc bổ sung phạm vi điều chỉnh dự thảo luật đối với Ngân hàng chính sách. Đại biểu cho biết, Ngân hàng chính sách là ngân hàng do Nhà nước thành lập với mục tiêu thực hiện các nhiệm vụ, chính sách phát triển kinh tế- xã hội của nhà nước. Tuy nhiên, tổ chức và hoạt động của Ngân hàng chính sách hiện nay chỉ được quy định bởi các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, đại biểu cho rằng, đối với nội dung này, cần luật hóa những vấn đề đã chín, đã rõ được thực tiễn chứng minh là đúng trong hoạt động của ngân hàng…

Theo đó, cần bổ sung vào dự thảo Luật quy định về tổ chức, hoạt động của Ngân hàng sách để đảm bảo căn cứ pháp lý khi triển khai thực hiện. Đồng thời, đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục rà soát, bổ sung một số quy định chung đối với hoạt động của Ngân hàng chính sách…

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!