Giải quyết tình trạng ô nhiễm nguồn nước

Cần có biện pháp kiểm soát nguồn thải gây ô nhiễm môi trường - là một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội sáng 29/5.

Đại biểu đánh giá, tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là tình trạng nguồn nước sông, ngòi bị ô nhiễm rất nghiêm trọng đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của người dân. 

Hệ thống các sông Cầu, sông Nhuệ, sông Đáy bị ô nhiễm nặng. Trong đó, hệ thống sông Cầu chảy qua địa phận tỉnh Bắc Giang đã được cử tri và nhân dân tỉnh đã phản ánh, kiến nghị nhưng đến nay nước sông vẫn bị ô nhiễm nặng. Đề nghị Chính phủ cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm các dòng sông.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam