Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức xây dựng văn bản pháp luật

Đại biểu Huỳnh Thị Hằng Nga (Trà Vinh) chất vấn Bộ trưởng Nội vụ về giải pháp gì để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Nữ đại biểu nêu thực tế đội ngũ này vừa qua còn thiếu kỹ năng phân tích, dự báo, thiếu tầm nhìn, thiếu kinh nghiệm thực tiễn, nghiên cứu chính sách chưa sâu, chưa kỹ, chưa đánh giá hết tác động của các chính sách ban hành; một số trường hợp còn thiếu trách nhiệm, nặng về lợi ích ngành, cơ quan, chưa quan tâm bố trí đủ công chức làm công tác pháp chế. "Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng lãng phí tài sản công, gây bức xúc trong nhân dân", đại biểu nhìn nhận.

Trả lời, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết trong những năm qua, hệ thống đào tạo rất quan tâm đào tạo lao động trong lĩnh vực pháp luật. Tuy nhiên, lực lượng này vào khu vực công chưa nhiều. Hơn nữa, trong những năm gần đây, thị trường lao động trong lĩnh vực này phát triển đa dạng, phong phú dẫn đến việc thu hút lực lượng này vào khu vực công khó khăn hơn.

Bộ trưởng cho biết sẽ tiếp thu ý kiến của đại biểu và trong thời gian tới phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng một đề án căn cơ, cụ thể để chuẩn bị nguồn nhân lực tham mưu xây dựng hệ thống văn bản pháp luật đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số