Giải pháp gỡ khó trong tích tụ đất nông nghiệp

Thảo luật về Luật Đất đai ( sửa đổi), các đại biểu cũng cho rằng, cần nghiên cứu sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 cần tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp, tạo điều kiện tích tụ, tập trung ruộng đất, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn.

>> Toàn cảnh Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Các đại biểu đánh giá dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2013 đã có những sửa đổi quan trọng từ những vấn đề nóng bỏng trong thực tiễn quản lý đất đai hiện nay. Trong đó đưa ra 2 phương án về quy định hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp (hạn điền). Phương án 1, tiếp tục nới rộng hơn 10 lần so với quy định của Luật Đất đai 2013 về hạn điền. Hai là, bỏ quy định về hạn điền. Cả 2 phương án này đều có những tác động tích cực và tiêu cực. Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng cần đánh gía phân tích kỹ lưỡng Liệu xóa bỏ hạn điền sẽ mở đường cho việc tích tụ ruộng đất, thực sự mở đường cho sản xuất nông nghiệp hàng hóa hiện đại hay không? Bởi đất đai vẫn là cứu cánh cho người nông dân khi có biến động về KTXH.

Theo thống kê năm 2020 diện tích đất nông nghiệp là gần 28 triệu ha, chiếm 80% đất tự nhiên. Đây thực sự là nguồn lực quan trọng và sẽ được phát huy mạnh mẽ cho phát triển kinh tế xã hội. Nếu hạn điền được thay đổi rất có thể sẽ tạo ra đột phá cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, đi kèm với đó, chắc chắn sẽ cần tăng mạnh quản lý để tránh việc hộ gia đình, cá nhân lợi dụng, chiếm dụng nhiều đất nhưng lại bỏ lãng phí hoặc làm ăn không hiệu quả.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!