Gia Lai: Nhiều cán bộ xã bị phê bình vì buông lỏng quản lý cho đá tặc lộng hành

Sau khi THQH có bài phản ánh về việc “Gia Lai: Có hay không việc chính quyền làm ‘ngơ’ cho đá tặc lộng hành”. Ngày 15/5, Uỷ ban nhân dân huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đã có báo cáo về kết quả xác minh, và xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến hoạt động khai thác đá trái phép tại xã Ia Dom.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân huyện Đức Cơ đã chỉ rõ trách nhiệm và yêu cầu tập thể Uỷ ban nhân dân xã Ia Dom cùng các cá nhân liên quan phải tự phê bình và yêu cầu chấn chỉnh, rút kinh nghiệm nghiêm túc. Cùng với đó, nhiều cá nhân bị nhắc đến được xác định liên quan trực tiếp đến việc khai thác đá trái phép gồm: ông Nguyễn Quốc Anh - Nguyên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Ia Dom (đã được điều chuyển công tác); ông Rơ Lan Dút - Phó Chủ tịch và ông Trần Ngọc Thức - Công chức Địa chính. Đối với hành vi khai thác khoáng sản trái phép, Uỷ ban nhân dân xã Ia Dom tiến hành lập biên bản và ra Quyết định tạm giữ tang vật liên quan đến ông Đỗ Văn Đảm chờ xử lý vi phạm hành chính. Như đã phản ánh trước đó, hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại xã Ia Dom diễn ra trong một thời gian dài mà không bị phát hiện và xử lý dẫn đến thất thoát tài nguyên và ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. 

Đình Đại