Gặp mặt Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga

Cuối giờ chiều 15/6, tại nhà Quốc hội, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga đã tổ chức cuộc gặp trực tiếp đầu tiên sau thời gian dài các hoạt động gặp gỡ trực tiếp bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga chủ trì buổi gặp mặt.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, việc giao lưu giữa Nghị sĩ các nước có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xây dựng và thúc đẩy sự tin cậy chính trị và quan hệ hợp tác giữa Quốc hội với cơ quan lập pháp của các nước; góp phần thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước: “Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển”. 

Trên tinh thần đó, nhằm tiếp tục tăng cường và mở rộng mối quan hệ "Đối tác chiến lược toàn diện" giữa hai nước qua kênh Ngoại giao Nghị viện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam đã thông qua nghị quyết về việc thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga với 12 thành viên.

Tại cuộc gặp mặt lần thứ nhất, nhóm đã trao đổi về định hướng hoạt động trong cả nhiệm kỳ và kế hoạch hoạt động cụ thể của năm 2022, trong đó đề cập tới việc tăng cường sự tham gia, phối hợp của nhóm với hoạt động của các kênh đối ngoại khác với phía Liên bang Nga, bao gồm cả kênh ngoại giao chính thức và kênh đối ngoại nhân dân. Đại diện các cơ quan liên quan cũng đã trao đổi thông tin, chia sẻ, đề xuất nhiều nội dung quan trọng để bảo đảm thực hiện tốt và hiệu quả hơn các hoạt động của Nhóm.

Thực hiện : Dương Dung Quang Sỹ