Gặp mặt cơ quan báo chí - xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du miền núi Bắc Bộ

Tại Phú Thọ, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức cuộc gặp mặt của Ban Tuyên giáo Trung ương với các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du miền núi Bắc Bộ. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và chủ trì cuộc gặp mặt.

 Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, thời gian qua, các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật  khu vực Trung du miền núi Bắc bộ đã thông tin, tuyên truyền, lan toả sâu sắc, nổi bật các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương. Đội ngũ văn nghệ sỹ, người làm báo, làm xuất bản trong khu vực đã sáng tạo nhiều tác phẩm có chất lượng, bám sát hơi thở cuộc sống gắn với văn hoá bản địa. Thực sự trở thành cầu nối quan trọng giữa ý Đảng, lòng dân, khơi dậy khát vọng phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị thời gian tới các cơ quan báo chí, xuất bản, các hội văn học nghệ thuật khu vực Trung du và miền núi bắc bộ tiếp tục nhận thức, quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò tầm quan trọng của công tác báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật trong công tác thông tin, tuyên truyền, cổ vũ đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân. Đặc biệt tích cực, chủ động, xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền về các sự kiện chính trị quan trọng  của Đảng, Đất nước và Dân tộc mà trước mắt là Lễ kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Bích Liên -

Khánh Hoàng