Gặp gỡ văn hóa |Số 18|: CEO Nguyễn Cảnh Bình cùng những trăn trở phát triển sách Việt

Không thể phủ nhận rằng sách cho ta tri thức, hiểu biết và kiến thức tổng hợp về mọi mặt của đời sống, vì vậy đọc sách luôn là một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống của loài người. Tuy nhiên, trong thời đại công nghệ thông tin và sự bùng nổ của hệ thống truyền thông nghe nhìn nhu cầu đọc sách đã có nhiều thay đổi.

Vì vậy phát triển văn hóa đọc vẫn luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nhà nước ta quan tâm trong những năm gần đây và trên hành trình phát triển văn hóa đọc của đất nước đã và vẫn đang còn những con người cần mẫn, đóng góp những viên gạch nhỏ để xây dựng nền văn hóa đọc .

Cùng gặp gỡ với anh Nguyễn Cảnh Bình - người hơn 20 năm nay luôn trăn trở cho những nỗ lực phát triển sách Việt.  

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!