Gặp gỡ đầu xuân: Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục: Sử dụng hiệu quả để phát huy tối đa nguồn lực đầu tư cho văn hoá

Năm 2022, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Ủy ban Văn hóa Giáo dục (VHGD) đã tổ chức triển khai và hoàn thành tốt khối lượng lớn các nhiệm vụ đề ra, đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là Hội thảo văn hoá 2022. Tuy nhiên, theo Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá Giáo dục, để tiếp tục phát triển văn hoá theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, cần sử dụng hiệu quả nhất nguồn lực đầu tư.

Việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) được triển khai chủ động, tích cực, bảo đảm chất lượng, tiến độ, được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành cao. Hoạt động giám sát, khảo sát của Ủy ban có đổi mới, nâng cao chất lượng, tập trung vào những vấn đề quan trọng, được cử tri quan tâm, phù hợp với yêu cầu thực tế. Kết quả giám sát, khảo sát của Ủy ban đã đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất và góp ý thiết thực cho công tác xây dựng thể chế, công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành trong các lĩnh vực Ủy ban được giao phụ trách. Diễn đàn thanh niên 2022 chủ đề “Đào tạo nghề cho Thanh niên” tạo được ảnh hưởng tích cực đối với truyền thông và dư luận xã hội, góp phần tháo gỡ khó khăn về nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên, thúc đẩy đào tạo nghề chất lượng cao phục vụ cho phát triển đất nước trong bối cảnh phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 và hội nhập quốc tế. Hội thảo Văn hóa 2022 chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa”, nhằm đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp liên quan đến cơ chế, chính sách và nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa tạo được dấu ấn và sức lan tỏa. 

Chủ nhiệm Ủy ban VHGD Nguyễn Đắc Vinh đã dành cho THQHVN cuộc trò chuyện nhân dịp đầu xuân, mời quý vị cùng theo dõi! 

Thực hiện : Phan Hằng