Gần một triệu người biểu tình phản đối chính phủ Ba Lan

Hôm qua, gần một triệu người đã tham gia biểu tình phản đối các chính sách hiện hành của Đảng cầm quyền Pháp luật và Công lý ở thủ đô Warsaw, Ba Lan

Cuộc biểu tình, do đảng Cương lĩnh Dân sự đối lập tổ chức, diễn ra trong bối cảnh chỉ còn 2 tuần nữa là tới cuộc tổng tuyển cử ở Ba Lan. Cuộc tuần hành nhằm phản đối các biện pháp hiện nay của chính phủ và Đảng cầm quyền đồng thời kêu gọi người dân ủng hộ Đảng đối lập trước cuộc tổng tuyển cử vào ngày 15/10. Những người biểu tình đã tập trung gần Đài tưởng niệm La Mã Dmowski  và đi bộ qua trung tâm thủ đô đến Đài tưởng niệm những người bảo vệ Radoslaw. Cuộc biểu tình này được xem là cuộc biểu tình chính trị lớn nhất trong lịch sử của Ba Lan. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam