Gần 9.000 ca tay chân miệng, 3 ca tử vong trong 6 tháng đầu năm 2023

Theo Bộ Y tế, từ đầu năm 2023 đến nay cả nước ghi nhận gần 9.000 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó đã có 03 trường hợp tử vong.

Số mắc tay chân miệng có xu hướng tăng nhanh trong các tuần gần đây. Để chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, bùng phát Bộ Y tế đề nghị các địa phương chỉ đạo chính quyền các cấp chủ động phối hợp với ngành y tế triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, đặc biệt tập trung vào các khu vực có số mắc cao, có nguy cơ bùng phát dịch.Tổ chức tốt việc phân tuyến điều trị, phân luồng khám bệnh, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, đặc biệt lưu ý những ca bệnh nặng nhằm hạn chế thấp nhất tử vong; thực hiện tốt phòng chống lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế.