Gần 40.000 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc trong 2,5 năm

Cũng trong buổi họp báo Chính phủ chiều 1/10, Bộ Nội vụ cho biết thời điểm này, Bộ đã nhận được được báo cáo của 28 cơ quan Trung ương, 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

Kết quả là trong 2,5 năm, có 39.552 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, chiếm 2% tổng số biên chế được giao. Như vậy, tính bình quân 1 năm có khoảng gần 16.000 người nghỉ việc. Hai lĩnh vực nổi bật là ngành giáo dục có hơn 16.400 người, ngành y tế hơn 12.000 người nghỉ việc.

Nguyên nhân chính được cho là chế độ chính sách còn nhiều khó khăn so với nhu cầu cuộc sống. Thời gian tới, Bộ Nội vụ cùng Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan sẽ báo cáo Bộ Chính trị, Quốc hội nhằm xem xét tăng lương thế nào cho phù hợp