Gần 11 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam trong 5 tháng

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố ngày 26/5, tính đến ngày 20/5/2023, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam 5 tháng đầu năm đạt gần 10,86 tỷ USD, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, có 962 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 66,4% so với cùng kỳ. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, việc tốc độ tăng số dự án mới lớn hơn tốc độ tăng tổng vốn đầu tư cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài quy mô vừa và nhỏ tiếp tục quan tâm, tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam. Còn các tập đoàn lớn hiện đang cẩn trọng, xem xét kỹ việc tiếp tục đầu tư lớn vào Việt Nam trong bối cảnh tác động của chính sách thuế tối thiểu toàn cầu.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam