FLC bị ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế

Cục Thuế Hà Nội vừa có quyết định về việc cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Tập đoàn FLC.

Theo công văn này, lý do FLC bị cưỡng chế là do có số tiền quá hạn nộp hơn 320 tỷ đồng, phải thực hiện cưỡng chế theo quy định tại luật Quản lý thuế. Sau khi bị cưỡng chế, Tập đoàn FLC sẽ không thể xuất hóa đơn cho các giao dịch bán hàng hóa, dịch vụ của đơn vị này.