EU và Đức đạt thỏa thuận về động cơ đốt trong

Đức và Liên minh châu Âu (EU) đã đạt thỏa thuận về các quy định kiểm soát động cơ xe ô tô nhằm hạn chế tác động của loại hình phương tiện này đối với môi trường.

Theo đó, EU và Đức đã đạt đồng thuận trong việc sử dụng các loại nhiên liệu điện tử tổng hợp cho động cơ ôtô trong tương lai, đồng thời phối hợp đưa ra các quy chuẩn về khí thải đối với xe ôtô trong tương lai gần. Cụ thể, các phương tiện ô tô sử dụng động cơ đốt đăng ký sau năm 2035 sẽ chỉ sử dụng nhiên liệu trung hòa về khí hậu. Thỏa thuận giữa EU và Đức được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để có thể nhiều loại phương động cơ đốt khác chuyển sang sử dụng nhiên liệu trung hòa khí hậu. 

Thực hiện : Ngọc Anh