Duy trì biểu giá điện sinh hoạt theo bậc là phù hợp với thực tế

Việc duy trì biểu giá điện sinh hoạt theo bậc là phù hợp với điều kiện thực tế, khuyến khích khách hàng sử dụng điện hiệu quả. Đây là đánh giá mới nhất của đại diện Bộ Công Thương.

Cụ thể, việc huy động sản xuất điện hiện nay sẽ theo nguyên tắc huy động các nhà máy điện có giá rẻ phát điện trước và các nhà máy có giá cao hơn phát điện sau cho đến khi đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng. Nhằm khuyến khích sử dụng điện hiệu quả, các nước trên thế giới như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia... đều áp dụng bán điện theo bậc thang tương tự như Việt Nam đang tiến hành. Việc thiết kế biểu giá bán điện cho sinh hoạt theo các bậc là phù hợp với điều kiện sinh hoạt của người dân để khuyến khích các hộ dân sử dụng hiệu quả.

Trong những năm gần đây, việc áp dụng cho thấy đơn giản nhưng đạt được mục đích khuyến khích sử dụng tiết kiệm hiệu quả, phù hợp với thực tế.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam