Đường tới Diên Hồng: Để giám sát của Quốc hội hiệu lực, hiệu quả

Từ đầu nhiệm kỳ khóa XV tới nay, đổi mới và đẩy mạnh công tác giám sát luôn được xác định là khâu trọng tâm, then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội khóa 15, và được thể hiện trong thực tiễn các hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội.

Trong đó, chuyên đề giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, được đánh giá là “cuộc giám sát lớn nhất từ trước tới nay”.

Những đổi mới trong cách thức và quy mô giám sát đã trở thành đề tài thu hút nhiều cơ quan báo chí theo dõi, ghi nhận quá trình giám sát của Quốc hội. Bài báo “Để giám sát của Quốc hội thực sự hiệu lực, hiệu quả” được báo Thanh niên đăng ngày 24/4/2023 là một trong những tác phẩm báo chí thể hiện rõ tác động tích cực từ đổi mới trong hoạt động giám sát đem lại. 

Xuất phát từ cuộc giám sát tối cao của Quốc hội khóa 15 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, được tiến hành chuẩn bị từ cuối năm 2021 đến kỳ họp 4 tháng 10.2022, được đánh giá là “cuộc giám sát lớn nhất từ trước tới nay”, phóng viên báo Thanh Niên tại nhiều địa phương đã tìm hiểu, ghi nhận tiến độ, thực trạng xử lý các dự án, công trình đã được Quốc hội “điểm mặt, chỉ tên” trong nghị quyết giám sát.

Sự sát sao, quyết liệt của UBTVQH ngay từ những khâu đầu tiên triển khai hoạt động giám sát đã tạo ra hiệu quả tích cực. Sự "đồ sộ", chi tiết, không nể nang, né tránh trong báo cáo kết quả giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại kỳ họp 4, tháng 10.2022, là một minh chứng rõ nét. Ngay nghị quyết 74 của Quốc hội với 4 phụ lục tới gần 100 trang, liệt kê đầy đủ 963 dự án không hiệu quả, lãng phí, để đất đai hoang hóa hoặc chậm đưa vào sử dụng, yêu cầu Chính phủ phải có kế hoạch, lộ trình, xử lý trách nhiệm trong năm 2023, có lẽ cũng là chưa có tiền lệ.

Loạt bài của Báo Thanh Niên ghi nhận những nỗ lực đổi mới, cải tiến của hoạt động giám sát của Quốc hội cùng tác động tích cực mà những cải tiến, đổi mới này đem lại.

Là một tờ báo có truyền thống và thế mạnh trong đấu tranh chống tiêu cực, vai trò phản biện xã hội, mang tính chất xây dựng ngày càng được Ban Biên tập Báo Thanh niên chú trọng, tập trung phản ánh tiếng nói của dư luận, của nhân dân tới Đảng và nhà nước, và thông tin chính sách mới tới độc giả. Nghị trường Quốc hội, đặc biệt là công tác giám sát được báo Thanh niên xác định là nội dung quan trọng, cần được cung cấp tới bạn đọc, để vừa đem lại thông tin cho bạn đọc, vừa góp phần xây dựng thể chế và nâng cao hoạt động của Quốc hội chất lượng hơn.

Loạt bài cũng cho thấy các vấn đề chất vấn được Quốc hội lựa chọn đều là những vấn đề "nóng", bức xúc nổi lên trong đời sống KT-XH. Quan trọng hơn, qua các cuộc giám sát, Quốc hội, UBTVQH, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban QH đã đồng hành cùng Chính phủ để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhất, tạo chuyển biến ngay trong thực tiễn, đúng tinh thần “Giám sát của Quốc hội phải vì mục tiêu kiến tạo phát triển” như Chủ tịch Quốc hội đã từng phát biểu.

Thanh Nga – Tùng Dương – Ninh Tùng